Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri

În baza mandatelor primite pe adresa de e-mail a federației s-a constatat că ședința Adunării Generale Extraordinare de Alegeri din 07 noiembrie nu poate fi statutar constituită, din lipsă de cvorum (minim 50% +1).  Consiliul Federal a hotărât să convoace pentru a treia oară Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri, conform art. 26 din Statut, pentru data de 14 noiembrie 2020. Mandatele de reprezentare care au fost trimise de către cluburile sportive rămân valabile.

Ședința se va desfășura începând cu ora 17:00, în incinta circuitului AMCKART din Tunari Această ședință se va desfăşura şi va putea delibera indiferent de numărul membrilor F.R.K, cu afiliere definitivă, cu drept de vot, prezenţi.

De asemenea, ai putea dori...