Adunarea Generală Extraordinară

Consiliul Federal,în ședința din 27 noiembrie, a hotărât convocarea Adunării Generale Extrordinare a Federaţiei Române de Karting în data de sâmbătă, 12 decembrie ora 09:00, în sistem videoconferință (on line pe platforma https://zoom.us/), având ca unic punct al ordinii de zi stabilirea sistemului competițional pentru anul 2021.

Cluburile sportive ce doresc să participe la ședință trebuie să trimită pe adresa de email a federației, până în data de 05 decembrie, ora 23:59, mandatele, datele de contact și adresa de e-mail a persoanei care îi reprezintă în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot unei singure persoane fizice ce face parte din structura sportivă. În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K..

Persoane din cadrul clubului:

·         membri ai clubului sportiv așa cum sunt prevăzuți în statutul clubului,

·         sportivi/mecanici licențiați,

·         sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK odată cu cererea pentru viza anuală.

De asemenea, ai putea dori...