Adunarea Generală Extraordinară

În baza mandatelor primite pe adresa de e-mail a federației s-a constatat că ședința Adunării Generale Extraordinare din 12 decembrie nu poate fi statutar constituită, din lipsă de cvorum. Consiliul Federal a hotărât să convoace o nouă Adunarea Generală Extraordinară, conform art. 27 din Statut, pentru data de 19 decembrie 2020. Mandatele de reprezentare care au fost trimise de către cluburile sportive rămân valabile pentru ședința din 19 decembrie.

Ședința se va desfășura începând cu ora 09:00, în sistem videoconferință (on line pe platforma https://zoom.us/) și are ca unic punct al ordinii de zi stabilirea sistemului competițional pentru anul 2021. Această ședință se va desfăşura şi va putea delibera indiferent de numărul membrilor F.R.K., cu afiliere definitivă, cu drept de vot, prezenţi.

De asemenea, ai putea dori...