Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară a Federaţiei Române de Karting se va desfășura marți, 02 februarie 2021, ora 17:00, în sistem videoconferință (on line pe platforma https://zoom.us/), cu următoarea ordine de zi:         

  1. Stabilirea sistemului competițional 2021 – datele și locațiile unde se vor desfășura cele 5 (cinci) etape ale Campionatului Național de Karting și Cupa României
  2. Diverse

Membrii afiliaţi sunt obligaţi să nominalizeze şi să transmită secretariatului F.R.K. datele de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în adunarea generală.

Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot, unei singure persoane fizice ce face parte din structura sportivă. În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K..

Persoane din cadrul clubului:

  • membri ai clubului sportiv așa cum sunt prevăzuți în statutul clubului,
  • sportivi/mecanici licențiați,
  • sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK odată cu cererea pentru viza anuală.

De asemenea, ai putea dori...