Adunarea Generală Ordinară

Membrii Federaţiei Române de Karting sunt convocați la Adunarea Generală Ordinară care va avea loc sâmbătă, 20 martie 2021, ora 11:00, în sala „Nadia Comăneci” din sediul Ministerului Tineretului și Sportului, din Bucureşti, sector 2, Str. Vasile Conta nr. 16, etajul 8, cu următoarea ordine de zi:       

  1. Aprobarea afilierii definitive a unor cluburi sportive
  2. Aprobarea Raportului Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2020.
  3. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2020 – descărcarea de gestiune a Consiliului Federal
  4. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2021.
  5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021.
  6. Aprobarea Regulamentului Sportiv Național de Karting 2021
  7. Aprobarea modificărilor Regulamentului Disciplinar
  8. Aprobarea Regulamentului Tehnic Național de Karting 2021
  9. Diverse

De asemenea, ai putea dori...