Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri

Ședința Adunării Generale Extraordinare de Alegeri pentru completarea locurilor vacante din cadrul Consiliului Federal și Comisiei de Apel convocată în data de 08 ianuarie 2022, ora 13:00, nu s-a putut desfășura deoarece nu s-a întrunit cvorumul prevăzut în Statutul FRK, fiind prezente 11 cluburi sportive afiliate la Federația Română de Karting.

În consecință, se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară de Alegeri, conform art. 26(2) din Statut, în data de 18 ianuarie 2022, ora 11:00, la sediul Ministerului Sportului din strada Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București, etaj 8, sala Nadia Comăneci.

Această ședință se va desfăşura şi va putea delibera în condiţiile prezenţei a 50%+1 a membrilor F.R.K. cu drept de vot. 

Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se face înaintea începerii şedinţei, pe baza mandatului care atestă calitatea de delegat la acea sedinţă din partea fiecărui membru afiliat. 

Ordine de zi:                                  

  1. Alegerea Președintelui Comisiei de Regulamente şi Competiţii
  2. Alegerea Președintelui Comisiei Centrale de Arbitri
  3. Alegerea Comisiei de Apel – 3 membri
  4. Aprobarea modificării Statutului urmare a completării Consiliului Federal și Comisiei de Apel

Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot unei singure persoane fizice ce face parte din structura sportivă. În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K..

Persoane din cadrul clubului:

  • membri ai clubului sportiv așa cum sunt prevăzuți în statutul clubului,
  • sportivi/mecanici licențiați în anul 2021,
  • sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK odată cu cererea pentru viza anuală.

Prezența la ședință se face pe baza documentului de identitate a persoanei delegate și a mandatului (semnat, ștampilat sau, după caz, procură notarială) din partea clubului sportiv pe care îl reprezentați. Lipsa unuia dintre aceste documente duce la imposibilitatea de a reprezenta structura sportivă în cadrul ședinței.

În cazul în care nici aceasta Adunare Generală Extraordinară de Alegeri nu întrunește cvorumul de 50%+1 a membrilor F.R.K. cu drept de vot, se convoacă o a treia Adunare Generală Extraordinară de Alegeri, conform articolului 26 (3),  în data de marți 18 ianuarie 2022, ora 12:00 , la sediul Ministerului Sportului din strada Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București, etaj 8, sala Nadia Comăneci, cu aceeași ordine de zi, care se va desfăşura şi va delibera în mod valabil cu 50%+1 din membrii prezenți la adunare, indiferent de numărul membrilor F.R.K cu afiliere definitivă, cu drept de vot, prezenţi.

Mandatele de reprezentare care au fost trimise de către cluburile sportive rămân valabile pentru ședințele din 18 ianuarie.

De asemenea, ai putea dori...