Adunarea Generală Ordinară

Membrii Federației Române de Karting sunt convocați la Adunarea Generală Ordinară, în data de 25 februarie 2023, ora 11:00 și, în cazul în care nu se intrunește cvorumul, în data de 25 februarie 2023, ora 11:30, în sala Nadia Comăneci din sediul Ministerului Sportului, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București.

Ordinea de zi: 

  1. Aprobarea Raportului Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2022. 
  2. Aprobarea bilanţului contabil şi a raportului Cenzorului pe anul 2022 – descărcarea de gestiune a Consiliului Federal
  3. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2023.
  4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023.
  5. Aprobarea sistemului competițional 2023 – furnizor anvelope, organizator CNK
  6. Aprobarea Regulamentului Disciplinar, Regulamentului de eliberare a licențelor și permiselor de organizare, Regulamentului de eliberare licențe, Regulamentului de transfer, Regulamentului de afiliere și fuziuni, Regulamentului Sportiv Național de Karting, Regulamentului Tehnic Național de Karting și Regulamentului de transferări pe anul 2023
  7. Planul de activitate pe anul în curs şi proiectul planului de activitate pentru perioada următoare;
  8. Diverse

Convocator

Mandat reprezentare

De asemenea, ai putea dori...