Adunarea Generală Ordinară

Membrii Federației Române de Karting sunt convocați la Adunarea Generală Ordinară, în data de 24 februarie 2024, ora 11:00 și, în cazul în care nu se intrunește cvorumul, în data de 24 februarie 2024, ora 11:30, în sala Nadia Comăneci din sediul Agenției Naționale pentru Sport, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București.

Ordinea de zi:           

  1. Aprobarea Raportului Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2023.
  2. Aprobarea bilanţului contabil şi a raportului Cenzorului pe anul 2023 – descărcarea de gestiune a Consiliului Federal
  3. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2024.
  4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024.
  5. Aprobarea sistemului competițional 2024
  6. Aprobarea Regulamentul Disciplinar, Regulamentul de eliberare licențe, Regulamentul de transfer, Regulamentul de afiliere și fuziuni, Regulamentului Sportiv Național de Karting, Regulamentului Tehnic Național de Karting, Regulamentului de transferări pe anul 2024
  7. Planul de activitate pe anul în curs şi proiectul planului de activitate pentru perioada următoare;
  8. Diverse

Convocator

Mandat de reprezentare

 

De asemenea, ai putea dori...