Adunarea Generală Ordinară

Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Karting se va desfășura luni, 25 mai 2020, ora 11:00, în sistem videoconferință (on line pe platforma https://zoom.us/), având următoarea ordine de zi:  

 1. Aprobarea afilierii definitive a unor cluburi sportive
 2. Aprobarea Raportului Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2019.
 3. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2019 – descărcarea de gestiune a Consiliului federal
 4. Aprobarea Normelor financiare pentru anul 2020.
 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020.
 6. Stabilirea locațiilor etapelor Campionatului Național de Karting; validarea calendarului competițional 2020
 7. Aprobarea Regulamentului Sportiv Național de Karting 2020
 8. Aprobarea modificărilor Regulamentului Disciplinar
 9. Aprobarea modificării siglei FRK ce impune și modificarea anexei din Statutul FRK.
 10. Aprobarea Regulamentului Tehnic Național de Karting 2020
 11. Diverse

Cluburile sportive ce doresc să participe la ședință trebuie să trimită pe adresa de email a federației mandatele, datele de contact și adresa de e-mail a persoanei care îi reprezintă în cadrul Adunării Generale Ordinară conform art. 6(2) din ROF.

Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot unei singure persoane fizice ce face parte din structura sportivă. În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K..

Persoane din cadrul clubului:

 • membri ai clubului sportiv așa cum sunt prevăzuți în statutul clubului,
 • sportivi/mecanici licențiați,
 • sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK odată cu cererea pentru viza anuală.

De asemenea, ai putea dori...