Adunarea Generală de Alegeri

Membrii Federației Române de Karting sunt convocați la Adunarea Generală de Alegeri pentru completarea locurilor vacante din cadrul Consiliului Federal și Comisiei de Apel, care va avea loc sâmbătă 29 august 2020, ora 19:00, în incinta circuitului de karting SKAT KART din Tg. Secuiesc, cu următoarea ordine de zi:

 1.     Aprobarea afilierii definitive a unor cluburi sportive.

2.     Alegerea Președintelui FRK

3.     Alegerea Vicepreședintelui FRK

4.     Alegerea membrilor Consiliului Federal

a)   Alegerea Președintelui Comisiei Centrale de Arbitri

b)   Alegerea a 2 membri consilieri

5.     Alegerea unui membru al Comisiei de Apel

6.  Aprobarea modificării Actului Constitutiv în urma afilierii definitive a cluburilor sportive și completării organelor de conducere.

Mandat de reprezentare

Model declarație pe propria răspundere a candidaților

De asemenea, ai putea dori...