Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri

Ședința Adunării Generale Extraordinare de Alegeri convocată pentru data de 15 mai 2021, începând cu ora 18:00, în incinta circuitului AMC Kart din Tunari, nu s-a putut desfășura deoarece cvorumul nu a fost întrunit, fiind prezente 13 cluburi sportive afiliate la Federația Română de Karting.

Se convoacă o nouă Adunare Generală Extraordinară de Alegeri, conform art. 26(2) din Statut, în data de 29 mai 2021, ora 11:00, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta, nr. 16, etajul 8, sala Gheorghe Hagi, sector 2, București.

Mandatele de reprezentare trimise de către cluburile sportive, rămân valabile și pentru ședința din 29 mai. Această ședință se va desfăşura şi va putea delibera în condiţiile unei prezenţe de 50%+1 a membrilor F.R.K. cu drept de vot.  

Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se face înaintea începerii şedinţei, pe baza mandatului care atestă calitatea de delegat la acea sedinţă din partea fiecărui membru afiliat.
 

De asemenea, ai putea dori...