Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri

Consiliul Federal, în ședința din 27 noiembrie, a hotărât convocarea Adunării Generale Extrordinare de Alegeri a Federaţiei Române de Karting, în data de sâmbătă, 16 ianuarie 2021, ora 11:00, în sala Nadia Comăneci, etajul 8 din sediul MTS – str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

 1. Alegerea Președintelui FRK
 2. Alegerea Vicepreședintelui FRK
 3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv în urma alegerii organelor de conducere.

Aveți obligația de a transmite, pe adresa de email a federației, până vineri 01 ianuarie 2021, datele persoanei care vă reprezintă în cadrul Adunării Generale Extraordinare de Alegeri.  Dreptul de reprezentare se transmite de către membrul cu drept de vot unei singure persoane fizice ce face parte din structura sportivă. În cazul în care, urmare a unor motive bine întemeiate prezentate secretariatului FRK, un membru al FRK nu poate delega o persoană din cadrul clubului să-l reprezinte la ședința adunării generale, votul acestuia se poate efectua numai prin procură notarială de către un alt membru al F.R.K..

Persoane din cadrul clubului:

 • membri ai clubului sportiv așa cum sunt prevăzuți în statutul clubului,
 • sportivi/mecanici licențiați,
 • sportivi/mecanici legitimați, lista acestora trebuie trimisă secretariatului FRK odată cu cererea pentru viza anuală.

Poate candida la funcțiile de conducere orice persoană fizică, cetățean român, cu aptitudini și competențe în administrarea ramurii de sport karting, compatibilă cu aceste funcții în condițiile Statutului și ROF- ului FRK.

Candidatura pentru funcţiile alese nu este limitată. O persoană poate candida pentru oricare dintre funcţiile alese, prezentate mai sus.

Președintele și Vicepreședintele FRK nu pot face parte dintr-o structură sportivă pe perioada mandatului.

Candidații la funcțiile alese își pot depune candidatura independent sau prin intermediul unui club afiliat, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale Extraordinare de Alegeri – până miercuri 06 ianuarie 2021, ora 11:00.

Propunerile de candidați pentru funcțiile de mai sus vor fi însoţite de:

 • curriculum vitae,
 • o declarație pe propia răspundere
 • programul electoral sau, după caz, argumentarea propunerii
 • acceptul scris și semnat al fiecărei persoane propuse.

Candidaturile pot fi depuse prin email sau direct la sediul din București str. Vasile Conta, nr 16, camera 414 (L-V, orele 09:00 – 17:00).

Secretariatul FRK va face publică lista persoanelor care au fost admise să candideze, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data Adunării Generale Extraordinare de Alegeri, numai după o analiză corectă a candidaturilor depuse în termen, de către Consiliul Federal în exerciţiu.

CRITERII pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor să candideze pentru funcțiile alese ale FRK

 1. PREȘEDINTE:
 2. Să nu aibă condamnări definitive
 3. Vârsta minimă 25 ani
 4. Pregătire superioară
 5. Activitate în kartingul sportiv peste 10 ani
 6. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu
 7. Cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK
 • Vicepreședinte
 • Să nu aibă condamnări definitive
 • Vârsta minimă 25 ani
 • Pregătire superioară
 • Activitate în kartingul sportiv peste 5 ani
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel mediu
 • Cunoașterea regulamentelor CIK-FIA și FRK

Prezența la ședință se face pe baza documentului de identitate a persoanei delegate și a mandatului (semnat, ștampilat sau, după caz, procură notarială) din partea clubului sportiv pe care îl reprezentați. Lipsa unuia dintre aceste documente duce la imposibilitatea de a reprezenta structura sportivă în cadrul ședinței.

De asemenea, ai putea dori...