Adunarea Generală Ordinară

Membrii Federației Române de Karting sunt convocați la Adunarea Generală Ordinară, în data de 26 martie 2022, ora 11:00 și, în cazul în care nu se intrunește cvorumul, în data de 02 aprilie 2022, ora 11:00, în sala Nadia Comăneci din sediul Ministerului Sportului, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, București.

Ordinea de zi:

 1. Aprobarea Raportului Consiliului Federal privind activitatea desfăşurată pe anul 2021.
 2. Aprobarea bilanţului contabil şi a raportului Cenzorului pe anul 2021 – descărcarea de gestiune a Consiliului Federal
 3. Aprobarea Normelor Financiare pentru anul 2022.
 4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022.
 5. Aprobarea sistemului competițional 2022 – furnizor anvelope, organizator CNK
 6. Aprobarea Regulamentului Sportiv Național de Karting 2022
 7. Aprobarea modificărilor Regulamentului Disciplinar
 8. Aprobarea Regulamentului Tehnic Național de Karting 2022
 9. Aprobarea Regulamentului de licențiere 2022
 10. Aprobarea Regulamentului de eliberare licență și permis de organizare
 11. Aprobarea Regulamentului de transferări
 12. Planul de activitate pe anul în curs şi proiectul planului de activitate pentru perioada următoare
 13. Diverse

Convocator

Mandat de reprezentare

De asemenea, ai putea dori...