Comunicat din 05 aprilie 2018

Comunicat

Consiliul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE KARTING întrunit statutar miercuri 14 martie 2018, a hotărât:

1.- Aprobarea transferurilor sportivilor: Lucian Darius BABAIOANA de la REAL RACING la TRANSKART, David Ștefan DRĂGAN de la REAL RACING la BRT, Nicolae POCOL-IONESCU de la RED MOTOR la GULSTAR.

2.- Aprobarea RSNK 2018 (în forma finală-prezentată de Comisia de Regulamente și Competiții).

3.- Permis de organizare poate primi un club sportiv afiliat la Federația Română de Karting care îndeplinește criteriile prevăzute la art. 51 din ROF al FRK, completate cu cele reieșite din ședința Consiliului Federal.

4.- Aprobarea păstrării în Regulamentul de licențiere a “LICENȚEI DE ORGANIZATOR” și aprobarea ca taxa acestei licențe să fie de 500 lei. Licența de Organizator este valabilă un an și va fi acordată cluburilor afiliate care îndeplinesc criteriile prevăzute în ROF al FRK (art.51).

5.1.- Aprobarea acordării licenței de organizator ACS ROAD RUNNER RACING TEAM, iar eliberarea permisului de organizare va fi analizată pe baza documentelor ce vor fi prezentate de ACS ROAD RUNNER RACING TEAM, conform prevederilor din ROF-FRK.

5.2.- Respinge acordarea licenței de organizator SC MOTORSPORT SRL, întrucât nu îndeplinește prevederile din ROF-FRK.

6.- DIVERSE.

6.1.- Aprobarea constituirii fondului de premiere pentru GALA CAMPIONILOR constând din 80 lei, sumă care va fi colectată la fiecare etapă, separat, odată cu taxa de înscriere a fiecărui pilot.

6.2.- Aprobarea folosirii în CNK a anvelopelor marca VEGA, urmând să se definitiveze duritatea acestora în funcție de solicitările cluburilor sportive.

6.3.- Aprobarea angajării pe postul de secretar general al FRK a dlui Victor DRĂGAN, cu contract de muncă pe perioadă determinată de un an.

6.4.- Aprobarea indemnizației de ședință pentru membri Consiliului Federal (în cuantum similar cu a unui arbitru principal), precum și decontarea costurilor de masă și deplasare a acestora. Cuantumul indemnizației va fi stabilită la viitoarea ședință a CF.

6.5.- Consiliul Federal este de acord cu propunerea dlui Lucian ȘTEFAN-președintele FRK prin care va acorda suma de 10 000 lei cluburilor sportive care vor participa cu minimum trei sportivi (cumulat) din clasele PROMO BB și PUFO, care nu au mai fost licențiați la FRK, cu condiția obligatorie de a participa la toate etapele din campionat.

6.6.- Consiliul Federal este de acord cu propunerea dlui Lucian ȘTEFAN-președintele FRK prin care piloții din clasa JUNIOR vor primi pentru concurs motoare X30J care vor fi predate la sfârșitul etapei, urmînd ca cheltuielile pentru consumabile să fie suportate de către clubul sportiv, cu depunerea de către clubul respectiv a unei garanții de 600 euro.

6.7.- Consiliu Federal aprobă propunerea dlui Dimitri BORȚOV ca achiziția de motoare pentru clasele PUFO și MINI, precum și la  clasele monomarcă X30 JUNIOR și X30 SENIOR (fără cutie de viteze) să fie la liber.

Hotărârea Consiliului Federal intră în vigoare începând cu data adoptării ei și este obligatorie pentru membri fondatori, membri afiliați definitiv sau provizoriu, membri Consiliului Federal, președinții și membri comisiilor de specialitate, concurenți, antrenori, piloți, mecanici, arbitri, ai/ale Federației Române de Karting,  fiind direct răspunzători de aplicarea prevederilor acesteia.

 Lucian ȘTEFAN – PREȘEDINTE

De asemenea, ai putea dori...