Adunarea Generală Extraordinară

Ședința Adunării Generale Extraordinare din data de 24 iulie 2021, ora 11:00, din sala „Gheorghe Hagi” a Ministerului Tineretului și Sportului, din Bucureşti, sector 2, Str. Vasile Conta nr. 16, etajul 8, nu a întrunit cvorumul prevăzut în Statutul FRK. În consecință, conform Statutului, membrii Federației Române de Karting sunt convocați la o noua Adunare Generală Extraordinară, joi 05 august 2021. 

Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se face înaintea începerii şedinţei, pe baza mandatului care atestă calitatea de delegat la acea sedinţă, din partea fiecărui membru afiliat.

Convocator

Mandat de reprezentare

De asemenea, ai putea dori...